Användarvillkor

Allmänt

Användarvillkoren gäller mellan dig och Skaffa Hund Sverige AB ("Skaffa Hund"), organisationsnummer 559049-6807, Skeppargatan 92, 115 30 Stockholm när du ("Användaren") använder Webbplatsen skaffahund.se och/eller loggar in med Mobilt BankID. För det fall det förekommer motstridigheter mellan dessa Användarvillkor och annat avtal mellan parterna ska dessa Användarvillkor äga företräde.

Användaren har även möjlighet att logga in sig som medlem hos skaffahund.se och ta del av relaterade tjänster ("Tjänsten"). Vid utnyttjande av Tjänsten gäller följande användarvillkor för Webbplatsen.

Genom användning och/eller registrering av Webbplatsen hos skaffahund.se godkänner Användaren samt förbinder sig att följa Användarvillkoren. Användaren bekräftar också att den har läst och tagit del av Personuppgiftshanteringen och samtycker till att skaffahund.se behandlar personuppgifterna i enlighet med Personuppgiftshanteringen. Användarvillkoren, Personuppgiftshanteringen och den information som skaffahund.se – från tid till annan – anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Användaren och Skaffa Hund rörande användningen av Webbplatsen och Tjänsten.

Dina personuppgifter

I Personuppgiftshanteringen finns information om hur vi behandlar Användarens personuppgifter och hur vi skyddar Användarens integritet vid användning av Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker Användaren till den behandling av personuppgifterna som framgår av vår Personuppgiftshantering. Man får endast lägga upp annonser i sitt eget namn, aldrig någon annans. Hundar som säljs måste vara registrerade under ditt eller någon i ditt hushålls personnummer.

Förhållningsregler vid användande av Webbplatsen

Webbplatsen får endast användas utifrån Användarens goda intentioner, vilket bl.a. innebär att Användaren förbinder sig att använda Webbplatsen i enlighet med gällande svensk lagstiftning, innefattande bl.a. förbud att förtala, trakassera, eller på annat sätt kränka annans rättighet.

Det förväntas även att Användaren beter sig på ett korrekt sätt mot övriga. Ej heller får Webbplatsen användas för att inkräkta på, eller störa Webbplatsens drift, eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Webbplatsen, ej heller överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod.

Skaffa Hund förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av Användaren vid missbruk, manipulation eller om Tjänsterna används i strid med Användarvillkoren.

Registrering av medlemskap

För användning av Tjänsten måste registrering på Webbplatsen göras med ett användarkonto. Användaren måste vara minst 18 år gammal eller ha målsmans eller annan behörig ställföreträdares godkännande.

Medlemskapet hos skaffahund.se är kostnadsfritt.

Användaren åtar sig att säkerställa att den information som tillhandahålls är korrekt och fullständig. Användaren ansvarar för all åtkomst till Webbplatsen via sitt användarkonto och internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person.

Skaffa Hund har rätt att neka registrering för det fall Användaren tidigare har brutit mot Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent, innehas av Skaffa Hund eller Skaffa Hunds licensgivare. Motsvarande gäller för den bakomliggande programkoden för Tjänsten.

Användaren erhåller en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten under avtalstiden. Användaren får inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något innehåll eller annars använda Skaffa Hunds immateriella rättigheter utan Skaffa Hunds föregående uttryckliga medgivande.

Ändringar i Tjänsten

Skaffa Hund kan när som helst och utan föregående information till Användaren företa ändringar i Tjänsten eller modifiera hur Tjänsten tillhandahålls. Detsamma gäller beslut om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. Under sådana förhållanden förbehåller Skaffa Hund sig rätten att avsluta Användarens tillgång till Tjänsten, vilket föregås av ett meddelande till Användarens registrerade e-postadress.

Ändringar i Användarvillkoren

Skaffa Hund förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som Skaffa Hund publicerar ändringar på Webbplatsen skaffahund.se eller annars informerar om ändringarna. För det fall Användaren inte accepterar ändringarna upphör rätten att fortsatt använda Tjänsten.

Betalning

Betalningar som gjorts till skaffahund.se och för dess tjänster är ej återbetalningsbara.

Bilder

Användaren tar ansvar för att man äger eller har tillåtelse för användning. Användaren godkänner att uppladdade bilder får brukas av Skaffa Hund och skaffahund.se i kommersiellt syfte.

Upphovsrätt

Alla typer av illustrationer och texter såsom fotografier, bilder, Skaffa Hund Sverige ABs logotyp, med mera, är skyddade av upphovsrättslagen. Du kan läsa mer om upphovsrättslagen här. Användning av material som vi äger utan skriftligt godkännande kan bötas med skadestånd uppemot 50 000kr.

Ansvar

Skaffa Hund garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Skaffa Hunds kontroll och Skaffa Hund ställer inga garantier gällande Webbplatsen skaffahund.se:s funktion eller tillgänglighet. Webbplatsen kan även vara nedstängd under perioder av uppgraderingar eller då nödvändigt underhåll av Webbplatsen utförs. Skaffa Hund ansvarar inte för eventuella skador, varken direkt eller indirekt, som orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Skaffa Hund ansvarar inte för objekt som annonseras ut på Webbplatsen. Skaffa Hund ansvarar inte för kvaliteten, fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Webbplatsen. Skaffa Hund ansvarar inte heller för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatsers. All användning av webbplatser från tredje part sker på egen risk.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvister som uppstår i anledning av Tjänsten eller detta Användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

För mer information kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om Tjänsten eller Användarvillkoren kan du kontakta skaffahund.se här.


Senast redigerad