Artikelbild
Du och din hund
Hundkommunikation och kroppsspråk
Kroppsspråk minst lika viktigt som hundkommunikationen

Bland det viktigaste för din hund och dig själv är att ni förstår varandra. Det är viktigt att du  kan läsa av din hund och kunna förmedla vad du förväntar dig av hunden. Du utövar hundkommunikationen med både din röst och med ditt kroppsspråk. Du kanske försökte kalla in din hund med en glad röst men kroppen signalerar att du är irriterad. Då ser hunden det på dig och känner "kom inte till mig" istället för att lyssna. Du får vad du ger, en hund läser inte mellan raderna den läser det du signalerar. Kroppsspråket är minst lika viktigt vid kommunikationen.

Vissa hundar känner sig hotade när man luter siv över deras rygg, det kan ske när man vill berömma med en klapp på utsidan av ryggen, om din hund känner sig hotad så klappa då istället på insidan av ryggen, du märker om hunden känner sig hotad om den försöker skapa ett avstånd. Känner din hund sig hotad av dig så tappar den tilliten och det vill du inte. 

Hundar kan uppfatta oss som dominanta och hotfulla när man höjer handen, eller håller i ett föremål.
 

Om du vill söka kontakt med en främmande hund så ska du vara lugn och sätta dig på huk, alternativt vända bort ansiktet för att inte få ögonkontakt sen hålla fram handen slappt mot marken och låta hunden själv ta första kontakten.

Din hund lär sig snabbt dina miner, sinnesstämningar och gester.
Hunden är mycket bättre än oss på att tolka omedvetet kroppsspråk.

Hundkommunikation går via vårt tonfall, våra gester, visslingar och den energin vi sänder ut. Hundar har ett begränsat ordförråd. Vallhundar har dock ett större ordförråd än övriga raser.

Hundars kroppsspråk
 • Underkastelse – Låg kroppsställning och ingen ragg.
 • Ilska – Vad många vet, så visar hunden sina tänder om den känner ilska.
 • Hotar/utmanar – Precis som katter, så om hunden har ögonkontakt och stirrar på dig så utmanar den dig.
 • Självsäker/hotande – Om hunden känner sig självsäker/hotande så drar hunden ner hakan mot bröstet.
 • Underkastelse/rädsla – Om den känner rädsla eller underkastelse så hukar den sig och drar upp hakan.
 • Självsäkerhet/intresserad/hotar – Om hunden känner sig självsäker eller intresserad eller hotar så riktar den sina öron framåt.
 • Avslappnad – När hunden känner sig avslappnad så hänger svansen rakt ner.
 • Osäker/rädsla/underkastelse/fredligt sinnad – Om hunden känner sig såhär så vill den inte bråka, och då stryker den sina öron bakåt.
 • Imponera/hota – Om hunden vill imponera eller hota så blåser den upp sig och sträcker ut benen.
 • Självsäkerhet – Höjer svansen och reser raggen i nacken och den främre delen av ryggen.
 • Mycket rädd/osäker – Låg kroppsställning, kryper ihop, ragg längst hela ryggen, drar in svansen under magen.
 • Hunden signalerar med munnen, ögonen, öronen och hur de håller sitt huvud.
 • Osäker/rädd – Om hunden är osäker och rädd så kan den visa sina tänder och håller svansen mellan benen.
 • Osäker/hotfull – Om hunden känner sig osäker eller hotfull så har den hög svansföring.
 • Självsäker – Om hunden känner sig självsäker så har den hög och rak svansföring.
 • Dominant/hotfull/självsäker– Om hunden känner sig domination, hotfull eller självsäker så har den hög och böjd svansföring.
 • Aggressiv – Om hunden är aggressiv så viftar den på lyft svans.
 • En hotfull hund kan ha ett mycket mer stelt uttryck och en vänlig hund har ett avslappnat uttryck. Om en hund är dominant så har den ofta tyngden i främre kroppen, och en mindre dominant hund har tyngden i bakre delen.
Positiva tecken på underdånighet från hunden till dig
 • Hunden "ler" och visar långa mungipor.
 • Hundens öron ligger bakåt.
 • Hunden viftar lågt med svansen.
 • Hunden sjunker och böjer ner huvudet och tittar uppåt mot dig.

Redigerad
Skriven av André Andersson för