Artikelbild

Hundkommunikation och kroppsspråk

Uppdaterad för 5 månader sedan ·

Kroppsspråk minst lika viktigt som hundkommunikationen

Bland det viktigaste för din hund och dig själv är att ni förstår varandra. Det är viktigt att du kan läsa av din hund och kunna förmedla vad du förväntar dig av hunden. Du utövar hundkommunikationen med både din röst och med ditt kroppsspråk – och de måste hänga ihop. Du kanske försökte kalla in din hund med en glad röst, men kroppen signalerar att du är irriterad. Då ser hunden det på dig och känner "kom inte till mig" istället för att lyssna. Du får vad du ger. En hund läser inte mellan raderna. Den läser det du signalerar. Kroppsspråket är minst lika viktigt som rösten vid kommunikationen.

Vissa hundar känner sig hotade när man lutar sig över deras rygg, vilket du märker av om den försöker skapa ett avstånd till dig. Det kan t.ex. ske när man vill berömma hunden med en klapp på utsidan av ryggen. Om din hund känner sig hotad så klappa istället på insidan av ryggen. Känner din hund sig hotad av dig så tappar den tilliten och det vill du inte.

Tänk också på att hundar kan uppfatta oss som dominanta och hotfulla när man höjer handen eller håller i ett föremål.

Om du vill söka kontakt med en främmande hund så ska du vara lugn och sätta dig på huk, alternativt vända bort ansiktet för att inte få ögonkontakt och sen hålla fram handen slappt mot marken och låta hunden själv ta första kontakten.

Din hund lär sig snabbt dina miner, sinnesstämningar och gester. Hunden är mycket bättre än oss på att tolka omedvetet kroppsspråk.

Hundkommunikation går via vårt tonfall, våra gester, visslingar och den energin vi sänder ut. Äldre hundar kan ha ett större ordförråd, de kan lära sig väldigt mycket om man tränar mycket. Vallhundar har dock ett större ordförråd än övriga raser.

Hund som hälsar

Hundars kroppsspråk

 • En hotfull hund har ett mycket mer stelt uttryck, medan en vänlig hund har ett avslappnat uttryck. Om en hund är dominant så har den ofta tyngden i främre kroppen, medan en mindre dominant hund har tyngden i bakre delen
 • Aggressiv – Om hunden är aggressiv så viftar den på lyft svans
 • Dominant/hotfull/självsäker – Om hunden känner sig dominant, hotfull eller självsäker så har den hög och böjd svansföring
 • Självsäker – Om hunden känner sig självsäker så har den hög och rak svansföring
 • Osäker/hotfull – Om hunden känner sig osäker eller hotfull så har den hög svansföring
 • Osäker/rädd – Om hunden är osäker och rädd så kan den visa sina tänder och håller svansen mellan benen
 • Hunden signalerar med munnen, ögonen, öronen och hur de håller sitt huvud
 • Mycket rädd/osäker – Låg kroppsställning, kryper ihop, ragg längst hela ryggen, drar in svansen under magen
 • Självsäkerhet – Höjer svansen och reser raggen i nacken och den främre delen av ryggen
 • Imponera/hota – Om hunden vill imponera eller hota så blåser den upp sig och sträcker ut benen
 • Osäker/rädsla/underkastelse/fredligt sinnad – Om hunden känner sig så vill den inte bråka och då stryker den sina öron bakåt
 • Avslappnad – När hunden känner sig avslappnad så hänger svansen rakt ner
 • Självsäkerhet/intresserad/hotar – Om hunden känner sig självsäker eller intresserad eller hotar så riktar den sina öron framåt
 • Underkastelse/rädsla – Om den känner rädsla eller underkastelse så hukar den sig och drar upp hakan
 • Självsäker/hotande – Om hunden känner sig självsäker/hotande så drar hunden ner hakan mot bröstet
 • Hotar/utmanar – Precis som med katter så kan hunden utmana dig om den har ögonkontakt och stirra på dig
 • Ilska – Såsom många känner till så visar hunden sina tänder om den känner ilska
 • Underkastelse – Låg kroppsställning och ingen ragg

Positiva tecken på underdånighet från hunden till dig

 • Hunden sjunker och böjer ner huvudet och tittar uppåt mot dig
 • Hunden viftar lågt med svansen
 • Hundens öron ligger bakåt
 • Hunden "ler" och visar långa mungipor

Senast redigerad för 5 månader sedan
Skriven av André Andersson