Artikelbild

Vilka regler gäller för hundens förvaring och miljö samt begränsning av hundens rörelsefrihet?

Uppdaterad för 1 månad sedan ·

Rum och andra utrymmen för hundar ska vara anpassade efter hur många hundar som finns där. Alla hundar ska ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Tänk också på att hundar tycker om att "bädda" så ge dem möjlighet att göra det. Tikar med valpar ska ha en lugn plats för sig och sina valpar.

Inomhusmiljön för hundar ska ha en temperatur och luftfuktighet som är lämplig för dem. Det ska finnas insläpp av dagsljus och belysning som inte irriterar hundarna.

Rastgårdar

Hundar i rastgårdar, på bostadstomter eller i andra utrymmen utomhus måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och blåst.

Dels ska det finnas en hundkoja eller ett annat utrymme inomhus. Dessutom ska det också finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Det är viktigt att miljön är stimulerande för hundar som är i en rastgård.

Utrymme för ensamma hundar och vid par- eller grupphållning

Det finns minimibegränsningar för hur liten en rastgård eller utomhus­utrymmet minst ska vara räknat i kvadrat­meter för ensamma hundar och vid par- eller grupphållning (två eller fler hundar). Dessa finns beskrivna i tabeller hos Jordbruksverket. Utrymmet får gärna vara större, men inte mindre än måtten i tabellen.

Så räknar du ut hur stor en rastgård ska vara

Här presenteras ett exempel på hur du räknar ut hur stor en rastgård ska vara. Säg att du ska bygga en rastgård där du ska ha tre hundar. Hundarnas mankhöjder är 30, 40 respektive 50 centimeter.

Du börjar med att se hur många kvadratmeter du minst måste ha för den största hunden enligt Jordbruksverkets tabell för stora hundars par- eller grupphållning, vilket är 16.

Sedan lägger du till ytan för de två mindre hundarna enligt Jordbruksverkets tabell för dessa hundar - alltså 6 + 8.

Den sammanlagda ytan som du minst måste ha för dina tre hundar i rastgården blir alltså 16 + 6 + 8 = 30 kvadrat­­meter.

Boxar

En box är alltid ett inomhus­utrymme. Boxen eller rummet ska ha lämplig takhöjd så att utrymmet och hundarna kan skötas och ventilationen fungerar.

I ett hundstall ska mellan­väggarna mellan boxarna vara utrustade med sikt­barriärer. Sikt­barriären ger hundarna möjlighet till avskildhet.

Liksom för rastgården finns det regler för hur stor boxen eller rummet minst ska vara räknat i kvadrat­­meter för en ensam hund. Utrymmet får gärna vara större men inte mindre. Längden på boxen ska vara hundens längd från nos­spets till svans­fäste multiplicerat med 1,1. Bredden på boxen ska vara hundens mankhöjd multiplicerat med 1,1 och höjden ska vara Hundens mankhöjd multiplicerat med 1,2.

En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska skydda mot blåst, direkt solsken, regn, snö, kyla och fukt. Vid behov ska det finnas vindfång eller vindsluss inne i eller utanför kojan så att vinden inte kan blåsa rakt in i den.

Tillfällig förvaring i mindre utrymmen

Om det finns veterinär­medicinska skäl får du i samråd med en veterinär förvara din hund på annat sätt än vad reglerna säger. Det finns också andra tillfällen då du tillfälligt får förvara din hund i mindre utrymmen.

Nedan ser du exempel på vid vilka tillfällen du får förvara din hund i mindre utrymmen än vad reglerna säger:

  • kortare resor i samband med semester
  • vistelse i områden där hundar inte får vara, till exempel om du behöver gå in i en affär och handla
  • vid resor till och från utställningar samt vistelse på utställningar
  • tillfälliga arrangemang som till exempel adoptions­dagar, tävlingar, prov eller träning inför tävling
  • jakt och utbildning med hund, inklusive den tid som dessa aktiviteter pågår
  • träning av en valps rumsrenhet i mindre hage.

Tillfällig uppbindning

Du får binda upp din hund tillfälligt

  • för kortvarig rastning
  • i samband med tävlingar, jakt eller andra aktiviteter för hunden som till exempel träning och annan utbildning av hunden
  • för vila eller övernattning i samband med flera dagars vistelse i naturen
  • vid vistelse i områden där hundar inte får vara, till exempel om du behöver gå in i en affär och handla.

Tillåtet begränsa hundens rörelsefrihet när du sköter om den

Om det behövs får du binda upp en hund tillfälligt - eller hålla fast den på annat sätt - under tiden som du sköter om den. Det kan handla om att sköta pälsen, klippa klorna, sköta mun och tänder eller bada hunden. Det gäller också under den tid som behövs för att rengöra hundens förvarings­utrymme. Det är dock viktigt att sättet hunden är bunden eller fasthållen på är bra ur djurskydds­synpunkt.

Det innebär bland annat att företag som utför tjänster inom hund­skötsel inte längre behöver söka dispens hos Jordbruksverket för att binda upp hundar tillfälligt under arbetet vid till exempel bad, trimning eller kloklippning.

Elstängsel

Det är inte tillåtet att använda osynliga elstängsel som ger hunden en stöt när den passerar det. Synliga elstängsel som ger hunden en stöt när den kommer emot det får bara användas om utrymmet utomhus som hägnas in av elstängslet är minst 20 gånger minimimåtten för utomhusutrymme för hundar. Hunden ska kunna nå den del av stängslet som är strömförande när den står på marken och det får inte finnas någon risk för att hunden ska fastna i det.


Senast redigerad för 1 månad sedan
Skriven av André Andersson