Artikelbild
Fakta och statistik
Hundens historia

Helt fantastiskt nog finns det fynd i Europa som visar på att det fanns en stark relation mellan människan och hund för redan 100 000 år sedan. Man tränade vargar att jaga och vakta dem från lejon, björnar och andra farliga rovdjur. I utbyte fick vargarna mat, skydd från regn och en andra godsaker, som till exempel något att tugga på. Så började den symboliska relationen mellan människan och hunden.

När stenåldern började så tillbringade människan mycket tid med att föda upp ungar, som var intelligenta och mindre aggressiva, denna avel resulterade så småningom i det vi kallar hund.

Romarna

Romarna var de första började använda hundar som husdjur. Relationen blev så stark att de började ta med sig hundarna ut i krig runt om i Europa. När de reste runt i Europa så samlade dom på sig olika hundraser och tog med sig dem hem.

Munkar i Rom började föda upp renrasiga hundar för att sälja till de rika, de hände tunga stenar runt bland rasernas hals, för att hindra dem från att para sig med de renrasiga hundarna.

Korstågen

Råttor var ett väldigt stort problem under korstågen, för att förhindra att sjukdomar spreds så använde man små hundar, för att jaga de råttorna, ett par exempel av hundraser som använder var till exempel, terrier och spaniel.

Medeltiden

Under medeltiden var jakt populärt som sport i England, vilket ledde till att en rad olika raser blev populära under denna tiden, som till exempel Greyhound och mastiff.

Den första hundutställningen

Den första hundutställningen var i England 1859.Utställningen samlade massvis med hundälskare från hela världen och hjälpte till att säkra de mest populära renrasiga hundraserna.

Många nya raser utvecklades under 1800-talet eftersom människor inte längre brydde sig om de specialraser som ägdes av överklassen. Nya hundraser utvecklades för speciella ändamål, framför allt för att hjälpa till med jordbruk.

Hunden i framtiden

För att kunna använda hunden för nya ändamål så krävs det att människan förstår hur hunden ska tränas och fostras. Att träna hundar till olika saker har man kunnat göra i flera tusen år. Hundar ökar människors livskvalitet, det har visats att daglig kontakt med en hund gör att fysiskt sjuka återhämtat sig fortare. 

Relationen mellan människan och hunden kommer i framtiden att vara på sällskaps planet som det är idag.


Redigerad
Skriven av André Andersson för