Artikelbild

Tester för val av valp i en kull

Uppdaterad för 5 månader sedan ·

Var passiv först

Kliv in till valparna och var passiv initialt. Det kan ge dig vägledning om vilka valpar som är nyfikna och socialt intresserade. Sedan kan du prova att sätta dig ned och titta på valparna. Kolla hur intensivt de olika valparna viftar på svansen, vilket indikerar hur intresserade de är av social kontakt. Det kan ge dig vägledning om vilka hundar som tycker om att samarbeta.

Lyft upp hunden

Lyft upp valparna en och en - av det kön du valt - och registrera hur valpen reagerar när den blir upplyft. Klamrar den sig fast runt din hand med frambenen och blir passiv, morrar den eller låter den sig villigt plockas upp? Här kan du få en fingervisning om valpen inte blivit hanterad tillräckligt mycket på ett positivt sätt eller om valpen visar ängslan.

Hund i famn

Nära ansiktet

Ett annat test är att föra valpen mot ditt ansikte och prata lugnt med den för att kontrollera på vilket sätt den besvarar ditt jollrande. Hugger den upprepade gånger mot ansiktet, vänder den bort ansiktet och förhåller sig passiv eller besvarar den sociala hälsningen med att själv slicka dig i ansiktet och småbita i ditt hår? Oavsett vad den gör, är det viktiga är att det känns okej för dig.

Hur är valpens mamma?

Naturligtvis spelar mamman till valparna en lika stor roll som uppfödaren när det gäller fostran av valparna. Om en mamma inte brytt sig om sina ungar kommer det avspeglas hos valparna med ett sämre socialt beteende som att de t.ex. inte lyssnar på en morrning.

Placera den på främmande plats

Sedan kan du testa valparna en och en på ett för valpen främmande ställe och se vad den gör när du sätter ned den. Vänta gärna någon minut och studera vad valpen gör och - oberoende av vad valpen gör - vänd dig tyst ifrån valpen och gå sakta därifrån. Följer den efter, vänder den åt ett annat håll eller sitter den kvar? Valpen får gärna ta det lite försiktigt innan den utforskar omgivningen.

Bolltest 1

Lek är en viktig del i kommunikationen mellan människa och hund. Rulla iväg en boll från valpen och håll lätt om bröstkorgen på den. Är den tillräckligt nyfiken för att följa efter gripa tag i bollen? och vad den gör efter att ha gripit bollen? Kommer den spontant tillbaka utan att du behöver påkalla uppmärksamhet med endast lite uppmuntran under tiden den kommer eller föredrar valpen att själv leka med bollen? Repetera testet 3-4 gånger för att om valpen beter sig olika mellan gångerna.

Dragkampstest

Du kan också prova med lite dragkamp om t.ex. en handske eller en socka för att se om den tycker att det är skojigt med en social lek. Griper valpen snabbt när du drar sockan i zig-zag på marknivå kan du låta den dra en stund tills intensiteten att få sockan gör att valpen försöker backa eller ruska på huvudet. Om det sker så kan du släppa efter, gå iväg och sätta dig en bit bort utan att titta på valpen. Hur agerar valpen nu? Det önskvärda beteendet är att valpen omedelbart söker kontakt och vill fortsätta leken. Det viktiga är inte om valpen kommer tillbaka med handsken/sockan, utan om valpen är intresserad av den sociala kontakten med dig. Om valpen kommer med handsken/sockan så klappa om den, dra lite lätt i sockan och byt sedan med hundgodis.

Bolltest 2

Sedan kan du också testa med att hålla valpen och slänga iväg en boll och omedelbart släppa valpen för att se hur lång tid det tar innan valpen engagerar sig i att hitta bollen.


Senast redigerad för 5 månader sedan
Skriven av André Andersson