Artikelbild

Varför ska man köpa en renrasig hund?

Uppdaterad för 6 månader sedan ·

Fördelar med renrasiga hundar

Det finns många fördelar med den organiserade uppfödningen av rashundar i Sverige jämfört med blandrasuppfödning.

Kontrollerat regelverk

En stor fördel är att aveln av rashundar sker inom ett kontrollerat regelverk och former. Kontroll sker löpande att hundhållningen är bra samt att regler efterföljs. Upptäcks allvarliga problem hos uppfödaren, vilka inte rättas till, anmäls det disciplinnämnder och - när det är motiverat - till länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Få hund med egenskaper som efterfrågas

En annan stor fördel med rashundar är att du har större chans att få en hund med de egenskaper du efterfrågar. Alla hundraser har sina typiska karaktärsdrag, styrkor och svagheter. Men renrasiga hundar är mycket mer homogena (lika inom rasen) eftersom de inte korsats med hundar från andra raser. Det innebär att du som valpköpare kan förvänta dig att just din valp har de egenskaper som beskrivs som typiska för rasen. Sedan finns det förstås alltid individuella skillnader mellan valparna. När du köper en rashund har du således betydligt större möjlighet att hitta en hund som passar just dig och ditt liv.

En renrasig hunds temperament, utseende och karaktärsdrag är således lättare att förutsäga än en blandras. Hos en del blandrasvalpar kan många olika hundar vara inblandade, vilket gör det svårt att förutsäga t.ex. vilken storlek och temperament hunden får.

Känd kontra okänd sjukdomshistoria

Hos renrasiga hundar finns många gånger hälsoprogram för att få bukt med ärftliga sjukdomar. De flesta blandrasers föräldrar är inte undersökta med avseende på eventuell höftledsdysplasi, armbågsledsartros med mera. Om man således parar två olika hundraser med varandra, där bägge raser är benägna att utveckla samma ärftliga sjukdom, är risken i vissa fall större att man får en defekt valp än om man hade köpt en renrasig valp, där föräldrarna är undersökta och utan anmärkning. Många rasklubbar har infört krav på att undersökningar av veterinärer, vilka ska ha gjorts innan parning, ska registreras centralt för att förhindra spridning av sjukdomar. Uppfödarna kan därigenom få tillgång till information om såväl de hundar de låter gå i avel som om rasen i stort. Det gör att de bättre kan välja ut de hundar som ska användas för avel.

Köp av blandrashund kräver mer kunskap

I blandrasavel har man i många fall ingen aning om vad man korsar ihop, annat än att de två individerna är trevliga. I värsta fall har man inte ens brytt sig om det utan valpkullen är ett resultat av en slumpmässig parning. Men det finns inget som säger att inte en blandrashund kan bli en lika trevlig och frisk kamrat som en renrasig hund. Uppfödningen av blandrashundar är dock inte kontrollerad av SKK eller någon myndighet, varför det många gånger kräver mer kunskap av valpköparen att köpa en blandras eller oregistrerad hund.

Risken med oväntade veterinärkostnader för blandrashundar

En renrasig hund kan många gånger vara dyrare i inköp än en blandrashund. Men, tänk då på att blandrashunden kanske får - för dig - okända sjukdomar eller medfödda fel, vilka leder till många dyra veterinärbesök. I och med att det ofta inte finns långa stamtavlor med samma typ av blandras är det svårare att förutse vilka risker valpar från blandrashundar har att drabbas av diverse sjukdomar. Inköpspriset är bara en liten del av kostnaderna under hundens livstid.


Senast redigerad för 6 månader sedan
Skriven av André Andersson