Artikelbild
Regler, riktlinjer och lagar
Djurskyddslagen
Djurskyddslagen

All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Alla hundägare ska även känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar.

Djurskyddslagen

Alla hundägare måste följa de lagar som gäller för djurhållning generellt. Andra paragrafen i djurskyddslagen lyder: ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” Utöver lagen finns djurskyddsförordningen, som slår fast att ”Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden.”

Jordbruksverkets föreskrifter

Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller för avel och för hållande av hund. Det är exempelvis inte tillåtet att använda en hund i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Jordbruksverkets ger även information om skötsel och tillsyn av hundar (och katter), vad som gäller när du ska resa med hund, om hunden blir sjuk och mycket annat.

Läs mer

Skriven av André Andersson för