Artikelbild

Hundanpassad konsumentköplag

Uppdaterad för 3 månader sedan ·

Riksdagen har nyligen gett ett tydligt besked att konsumentköplagen bör ses över och bli bättre anpassad för köp av levande hund.

När en vanlig konsument köper en vara av en näringsidkare kallas det för ett konsumentköp. Dessa köp regleras i konsumentköplagen.

Samma regler för hund och tvättmaskin

Idag betraktas ett levande djur som vilken vara som helst i konsumentköplagen. Det innebär att de lagar och regler som gäller vid köp av en tvättmaskin i vitvaruaffären också gäller vid köp av en hund från en uppfödare.

Idag gör lagen det tufft för uppfödare

Som konsumentköplagen är utformad idag hamnar en uppfödare av hund i en svag ställning i förhållande till konsumenten. Om konsumenten påstår att det är något fel på hunden har uppfödaren ensam fullt ansvar att bevisa att de fel som visar sig inom sex månader från köpet inte fanns vid försäljningen.

Riksdagen vill se en anpassad konsumentköplag

Förra året i april så fattade en majoritet i riksdagens civilutskott beslut om att riksdagen tillkännager att regeringen bör se över reglerna i konsumentlagstiftningen för köp av levande djur, både nationellt och inom EU.


Senast redigerad för 3 månader sedan
Skriven av André Andersson