Artikelbild

Hur ska man transportera sin hund i bilen?

Publicerad för 1 månad sedan ·

När du transporterar din hund behöver du göra det på ett säkert sätt. Du ska bl.a. ha god uppsikt över din hund och se till att den sitter säkert i bilen vid inbromsning. Det finns också särskilda regler för när och hur du får resa med tikar och hundvalpar och för transporter utomlands. Tänk på att du inte får transportera hundar som är sjuka eller skadade.

När familjen ska åka iväg vill man ofta att hunden också ska med. Men redan innan resan bör du tänka på om hunden kommer att må bra av att sitta i bilen under resan eller om hunden har det bättre hos vänner eller på ett djur­pensionat.

Tänk på att du får bara transportera din hund när det är lämpligt att transportera den. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

Transportera hunden i bil på ett säkert sätt

Detta ska du tänka på när du transporterar din hund på ett säkert sätt i bilen:

 • Du kan transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten.
 • Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Därför måste du se till att hunden är säkrad vid inbromsning, till exempel genom att använda transportbur eller säkerhets­bälte som är anpassat för hundar.
 • Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.
 • Du ska se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över hunden och skada den.

Lämna aldrig en hund ensam i en varm eller kall bil

Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under -5°C.

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil.

Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Luftfuktigheten ökar mycket snabbt då hunden hässjar.

Rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme

Under transporten ska du rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme. Den ska få foder med högst 24 timmars mellanrum.

Förvara hunden i bilen i högst 3 timmar

En hund får förvaras i bilen i högst 3 timmar när bilen står stilla. Den får inte förvaras regelbundet i ett fordon eller i en bil när du arbetar. Du måste ordna en bättre lösning för den hund under den tiden.

Hundar får tillfälligt förvaras i bilen vid transporter och övernattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där husdjur inte är tillåtna eller vid andra aktiviteter som till exempel jakt, tävlingar, utställningar och utbildningar för hunden.

Hund i bil

Minsta mått

När en hund åker bil ska hunden kunna stå och ligga på ett bekvämt sätt. Om du använder en bur eller liknande för transport i bilen så gäller följande minimimått för varje hunds utrymme:

 • Längd: hundens längd gånger 1,10. Du mäter hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning.
 • Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
 • Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

Du får inte binda en hund utanför ett stillastående motorfordon om inte en speciell uppbindnings­anordning finns installerad på fordonet. Denna ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att man först tar bort anordningen. Det händer varje år att hundar binds vid bilar och skadas allvarligt då ägaren kör iväg med hunden fortfarande bunden till bilen.

Tikar och hundvalpar

Tänk på att en tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.

 • Du får inte transportera en dräktig tik om det är 2 veckor eller mindre kvar till den beräknade förlossningen om du ska åka längre än 5 mil.
 • Du får heller inte transportera en tik tidigare än 1 vecka efter valpningen om du ska åka längre än 5 mil.
 • En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.
 • En tik med diande valpar ska transporteras tillsammans men hållas åtskilda från andra djur.

är det är brådskande att åka till veterinären

Om det är brådskande att åka till veterinären får du transportera ett sjuk eller skadad hund även om du inte uppfyller kraven, men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera hunden ska du kontakta en veterinär.

Regler för vissa transporter vid yrkesverksamhet

Om du transporterar hundar i en personbil eller lätt lastbil vid regelbunden och återkommande yrkes­verksamhet finns det fler regler som du måste följa:

 • När hundarna lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.
 • Du ska kunna sköta om hundarna under transporten eller låta någon annan lämplig person sköta om dem.
 • Det fordon som du använder för transporten ska ha ett utrymme som är särskilt avsett för hundar. Utrymmet ska vara avskärmat mot person­utrymmet med galler eller nät.
 • Utrymmet där hundarna transporteras ska vara utformat så att de kan stå upp och ligga ner på ett bekvämt sätt. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar hundarna.
 • Utrymmet ska vara utformat så att det skyddar hundarna mot solljus. Det ska ventileras mekaniskt med en fläkt som fungerar även då motorn på fordonet är avstängd.
 • Hundarna får inte förvaras permanent i ett transportmedel.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda hundarna ur fordonet vid brand eller annan olycka och utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg utan besvär eller fördröjning.

Skyltar på transporterna vid yrkesverksamhet

Det behöver inte finnas skyltar på personbilar när du transporterar din hund.

Däremot ska det finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som hundar transporteras i för yrkes­verksamhet. Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar hundar.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Lichtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.


Skriven av André Andersson