Artikelbild

Regler för att resa och ta in hundar till Sverige

Publicerad för 1 månad sedan ·

Om du ska ta in en hund till Sverige måste du följa vissa regler. Det gäller både om du till exempel har varit på semester utomlands med din egen hund och om du köper en hund till dig själv utomlands. Självklart gäller det också om du köper en hund utomlands för att sedan sälja den vidare eller adoptera bort i Sverige.

Reglerna finns för att förhindra att sjukdomar sprids - såsom framför allt rabies. Rabies finns inte i Sverige i dag, men det finns i många länder utanför Europa och även i ett fåtal länder i Europa.

Nya regler från 21 april för att ta in hundar till Sverige

Den 21 april börjar nya regler gälla.

De nya reglerna innebär att om du ska ta över en hund från en annan ägare i ett annat land så ska det framgå av hälsointyget från Traces att hunden kommer från en registrerad anläggning och har transporterats av en registrerad transportör. De nya reglerna innebär dessutom att det ska vara en officiell veterinär som gör den undersökning som ska ske inom 48 timmar före avresan till Sverige.

För dig som reser tillsammans med din egen hund och den inte ska byta ägare så blir det inga ändringar.

Om din hund reser med felaktig eller ofullständig dokumentation så kan hunden nekas inträde i Sverige eller i värsta fall avlivas direkt. I vissa fall kan hunden sättas i karantän, vilket du som ägare får betala för.

Det är alltid ditt ansvar som djurägare eller importör att se till att alla krav är uppfyllda. Därför är det viktigt att du i mycket god tid före resan tar reda på vad som gäller.

Tänk på att väntetiden efter rabiesvaccinationen och andra väntetider kan göra att det i vissa fall tar upp till 4 månader innan du kan ta in hunden till Sverige.

Vilka regler som gäller i just ditt fall beror på vilket land du ska ta in hund ifrån och hur rabiessituationen ser ut i det landet. Länderna delas upp i tre grupper - framför allt utifrån rabiessituationen.

Från EU-länder och från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten

Hunden ska vara id-märkt

Ditt djur ska vara id-märkt med ett ISO-mikrochip.

  • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination.
  • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
  • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets EU-pass.
  • Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet.

Om djuret kontrolleras vid gränsen och mikrochipet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån, eventuellt satt i karantän eller i värsta fall avlivas. Eftersom det alltid finns en risk för att mikrochipet inte är läsligt kan du för säkerhets skull ta med en egen chipavläsare.

Om ditt djur har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011 behöver ditt djur inte märkas med mikrochip.

Det här är EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Korsika, Martinique och Réunion), Grekland, Gibraltar, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal (inkl. Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inklusive fastlandet, Balearerna, Kanarieöarna samt Ceuta och Melilla), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Hunden ska ha en giltig vaccination mot rabies

Hunden ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Hunden måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammal för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om hunden är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass eller veterinärintyg. Även vaccinationen ska skrivas in i passet eller veterinärintyget.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.

Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När hunden vaccineras fyller veterinären i hundens pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land hunden befinner sig i. Om du vill fortsätta resa med din hund måste du se till att hunden omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Om hunden har omvaccinerats inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Försenad omvaccination

Om en hund omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan hunden får resa igen.

Hunden ska ha EU-pass

Ett hund som tas in till Sverige från ett annat EU-land ska ha ett EU-pass. EU-passet köper du hos en veterinär.

Endast vissa länder utanför EU kan utfärda pass som hunden kan resa med, vilket gäller: Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten. Pass från övriga länder utanför EU gäller inte – där ska hunden i stället ha ett veterinärintyg.

I passet ska det här stå med:

  • Hundens id-nummer. Det ska stämma överens med chipnumret. Om hunden har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet.
  • Rabiesvaccination och avmaskning mot rävens dvärgbandmask i de fall då det behövs.
  • Hundägarens namn. Om en uppfödare ska sälja en valp till en utländsk ägare är det uppfödaren som är ägare till dess hunden är levererad. Tänk därför på att skriva in dina uppgifter i passet när hunden lämnas över till dig. Det är alltid den ägare som står på den senaste siffran som betraktas som nuvarande ägare.
  • Hundägarens underskrift. För att passet ska vara giltigt ska hundägaren skriva under på sista raden under telefonnumret.

Det är bara förordnade veterinärer med EU-legitimation som får utfärda EU-pass eller skriva in uppgifter i det.

Hunden ska anmälas hos tullen

Hunden kan föras in till Sverige via en valfri tullplats. Där ska du anmäla att du tar in en hund in i landet, vilket du gör enligt följande process:

  • Om du anmäler hunden direkt på tullplatsen ska du välja en röd fil eller gång.
  • Om du anmäler hunden i förväg via Tullverkets webbplats, kan du välja en grön fil eller gång.

Du kan läs mer på Tullverkets webbplats. Om hunden inte anmäls hos tullen finns det risk att den nekas inträde i Sverige.

Färre regler för hundar från Norge

Hundar från Norge måste vara id-märkta och ha pass när de tas in i Sverige, men det finns inga krav på att de ska vara rabiesvaccinerade. Därför går det även bra att ta in hundvalpar så länge de uppfyller kraven på id-märkning och pass.

Om din hund transporteras av ett ombud eller en fraktfirma så behöver ombudet eller firman anmäla hunden i tullen. Det behöver du inte göra om du själv reser tillsammans med din hund från Norge och kravet på id-märkning och pass är uppfyllt.

Det finns fler regler du behöver följa om det till exempel är en hund som ska byta ägare, reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren eller reser i en grupp på minst 6 hundar.

Från länder utanför EU där rabiessituationen är under kontroll

Det gäller de här länderna: Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, Ascension, Australien, Barbados, Bahrein, Bermuda, Bosnien och Hercegovina, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Chile, Fiji, Falklandsöarna, Franska Polynesien, Förenade Arabemiraten, Guam, Hong Kong, Jamaica, Japan, Kanada, Makedonien, Malaysia, Mauritius, Mayotte, Mexiko, Montserrat, Nederländska Antillerna, Nya Kaledonien, Nya Zeeland, Ryssland, Saint Helena, Saint Kitts och Nevis, Saint Pierre och Miquelon, Saint Vincent och Grenadinerna, Singapore, Storbritannien (förutom Nordirland), Taiwan, Trinidad och Tobago, USA, Vanuatu, Vitryssland, Wallis, Futuna och Saint Lucia.

När det gäller Malaysia finns det fler regler på grund av sjukdomen Nipah disease.

Du kan läsa mer om dessa specifika regler på Jordbruksverket.

Från länder utanför EU där rabiessituationen inte är under kontroll

Här ingår alla länder som inte står med i styckena ovan. Exempel på länder i den här gruppen är Brasilien, Egypten, Georgien, Iran, Peru, Kenya, Kina, Sydafrika, Thailand och Turkiet.

Du kan läsa mer om dessa specifika regler på Jordbruksverket. Källa Jordbruksverket.se


Skriven av André Andersson