Försäkringsguiden

Försäkringsguiden

På samma sätt som vi vill att köpare och säljare ska känna sig trygga när hundar förmedlas genom Skaffa Hund så vill vi att hundägare ska känna sig trygga även när de äger en hund. Därför har vi tagit fram Försäkringsguiden, som ska underlätta för dig att välja rätt försäkring.

Behöver man ha en hundförsäkring?

En stor del av alla hundägare (9 av 10 hundägare tecknar hundförsäkring i Sverige) använder sin försäkring minst någon gång under hundens livstid. Det är således få hundar som klarar sig ett helt liv utan att behöva komma till en veterinär någon gång. Med en hundförsäkring kan du känna dig trygg med att kunna ge din hund bästa möjliga vård och tänka på hundens bästa utan att behöva tveka av ekonomiska skäl. En hundförsäkring ses därför nästintill som en självklarhet och att behöva säga nej till veterinärvård på grund av att det är blir för dyrt är för många ett otänkbart beslut. Det är också ofta en känslosam situation att hantera om din hund har råkat illa ut. Dessutom är hunden en familjemedlem och de är för många lika självklart att den är försäkrad som resten av familjen. Hur du väljer beror ytterst på hur du värderar din trygghet, din ekonomiska situation och om du har marginal nog för att klara de värsta händelserna.

Så mycket kan det kosta det utan en försäkring

Enklare rutinoperationer brukar hamna på 4 000 kr till 8 000 kr beroende på omständigheter. Det kan även tillkomma medicin, rehab och andra omkostnader som adderas ovanpå kostnaderna.

Men om din hund råkar ut för en allvarligare olycka så kan en vanlig operation kosta mellan 15-30.000 kr. Tänk på att en olycka kan ske när som helst och veterinärbesök är relativt vanliga, vilket gör att många upplever det dumt att chansa. Tyvärr är det många som tvingas avliva sin hund på grund av för höga kostnader när försäkring inte finns som skydd.

Hur prissätts och vad kostar en hundförsäkring?

Årspremien är beräknad utifrån en rad olika parametrar som försäkringsbolagen tar i beaktande. Oavsett vilket försäkringsbolag du väljer så kan du välja mellan olika självrisker och maxbelopp. En billig hundförsäkring kan kosta runt 160 kr i månaden, medan en lite dyrare kostar cirka 400 kr i månaden.

Priset beror bland annat på fördelningen av din självrisk. Den fasta självrisken betalar du endast en gång under en så kallad självriskperiod. Självriskperioden kan variera hos olika bolag. Den rörliga självrisken betalar du vid varje veterinärbesök. Den anges i procent och dras från de veterinärvårdskostnader som är kvar efter att den fasta självrisken är betald.

Med val av självrisker styr du således kostnaden på din premie och hur mycket du själv ska stå för av hundens veterinärkostnader. Tänk därför på att välja en nivå på självriskerna som du känner är rätt för dig och din hund. Väljer du en högre självrisk får du ner kostnaden för din försäkring, men samtidigt får du själv stå för en större del av kostnaden vid en eventuell skada.

Men priset på din försäkringspremie varierar också beroende på hundens ras, där vissa raser är billigare och andra är dyrare, vilket framförallt beror på deras sjukdomshistoria. Dessutom påverkas priset även av hundens kön och ålder, om hunden är kastrerad eller inte, valt ersättningsbelopp, var i landet du bor samt vilka tilläggsval du gjort.

I många fall kan du spara mycket pengar med en hundförsäkring om din hund skulle behöva uppsöka veterinären för en skada eller sjukdom.

Hundförsäkringens olika delförsäkringar och begränsningar.

Försäkringsbolagens erbjudanden är många och likaså är skillnaderna i villkor och priser stora. Innan du tecknar en ny hundförsäkring är det klokt att du läser på om de olika delförsäkringarna och begränsningarna. Nedan presenteras en kort sammanfattning:

Veterinärvårdsförsäkring

Ett besök hos veterinären kan bli kostsamt och det är viktigt att du har en hundförsäkring där veterinärvård ingår. Veterinärvårdsförsäkringen är därför ofta basen i hundens försäkring. Vad som ingår skiljer sig åt, men veterinärvårdsförsäkringen bör inkludera undersökning, utredning och behandling vid en skada eller sjukdom.

När hunden blir sjuk eller skadad ersätter försäkringsbolaget dig för kostnader för undersökningar och behandlingar över självrisken upp till ett maxbelopp, vilket är vad du maximalt kan få ut av försäkringen under ett år. Du kan välja mellan olika maxbelopp för ersättning och här är det oftast viktigt att skydda sig mot de stora utgifterna, varför en del väljer det högsta maxbeloppet. De populäraste alternativen brukar vara att välja mellan 30 000–60 000 kr i ersättningsbelopp.

Utöver den fasta självrisken måste du hos de flesta bolag dessutom betala mellan 15-25 procent av de ersättningsbara kostnaderna som överstiger den fasta självrisken.

Tänk på:
 • Behandling och vård måste utföras av en legitimerad veterinär.
 • Du får själv stå för en del av veterinärvårdskostnaden, nämligen självrisken.
 • Kolla upp att veterinärvårdsförsäkring ingår i ditt grundpaket så att du får hjälp med undersökning och behandling av din hund.
 • Tänk på att det är vanligt med begränsningar och undantag för vissa sjukdomar, där vissa gäller för alla raser medan andra är rasspecifika.
 • Olika raser har olika försäkringsbehov
  • Har du en hundras med hög skaderisk kan ett högre ersättningsbelopp vara aktuellt.
  • För en stor hund så är det viktigt att det finns ett bra skydd för ledsjukdomar, medan för en liten hund så kanske tänderna är viktigast.
  • Har du en ras med särskilda kända problem, så bör du kolla med ditt bolag om de ersätter dessa.
 • Kontrollera att försäkringen även täcker så kallade dolda fel samt led- och skelettsjukdomar.
 • Många kan bli lockade att välja ett lågt veterinärvårdsbelopp med hög rörlig och fast självrisk för att få ner månadskostnaden. Vårt råd är att tänka långsiktigt, då det många gånger blir billigare att lägga sig någonstans mitt emellan för att balansera ut kostnaderna, eftersom det annars kan bli dyrt när du väl uppsöker veterinären.

Livförsäkring

Om din hund blir så sjuk eller så svårt skadad att den dör (oftast innan den uppnått en viss ålder) eller måste avlivas kan du få en engångsersättning om hunden har en livförsäkring. Tänk bara på att en veterinärmedicinsk bedömning ska ligga till grund för beslutet om avlivning. Men det kan också täcka stöld eller om hunden springer bort.

Hur stor ersättning du kan få beror på det så kallade livbelopp du försäkrat hunden för. Beloppet ska som högst motsvara marknadsvärdet och grundas bland annat på inköpspris, tävlingsresultat, härstamning och/eller avelsmeriter.

Hos de flesta försäkringsbolag sänks livbeloppet genom en årlig nedtrappning när hunden blir lite äldre och brukar upphöra helt när hunden fyller 8 - 12 år. Hur och när beror på hundras och försäkringsbolag.

Livförsäkring brukar framförallt tecknas för hundar som har specifika användningsområden - såsom avels-, jakt-, service- och ledarhundar samt hundar som tävlar i agility eller lydnad. I dessa fall kan det absolut vara värt att teckna en livförsäkring.

Övriga tilläggsförsäkringar

Hos de flesta försäkringsbolag kan du teckna även andra tilläggsförsäkringar, vilka avser extra medicin eller rehabilitering samt MR- och CT-röntgen.

Begränsningar

När du tecknar en hundförsäkring bör du också undersöka eventuella begränsningar, vilka ibland även kallas undantag. Begränsningar innebär att försäkringsbolagen gjort en lista på olika saker dem inte kommer att ersätta. Listan brukar dessutom oftast vara rasspecifik, vilket gör det extra viktigt att du förstår avtalet innan du tecknar försäkringen. Här är det också bra att läsa på om dolda fel och vilka skyldigheter respektive försäkringsbolaget har vid komplikationer i framtiden.

Övrigt att tänka på

 • Försäkra valpen före fyra månaders ålder för att du ska ha ett skydd för dolda och medfödda fel.
 • När du köper valp är det viktigt att du har försäkrat valpen när du hämtar den.
 • Fokusera inte bara på priset, utan kolla upp vad försäkringen innehåller och erbjuder - såsom om t.ex. rehab och medicin ingår.
 • Se över ditt försäkringsskydd ibland så du känner dig trygg med din hunds försäkring.
 • Tänk på att du ofta har möjlighet att förbättra försäkringsskyddet för din hund innan den fyller sju år.
 • Hos konsumenternas.se kan du få hjälp med att jämföra de olika hundförsäkringarna.
 • Om du önskar läsa om de lagar och regler som gäller inom försäkringsområdet, så kan du läsa om de under Artiklar och Regler, riktlinjer och lagar.

Samarbete med ManyPets

För att underlätta för dig som hundköpare eller -säljare så har Skaffa Hund valt ut ManyPets som samarbetspartner.

Guider