Beskrivning

Blodhund är en ras som sägs ha skapats av munkarna i Ardennerna. De användes av munkarna på 600-talet för att spåra hjort, stora kattdjur eller skadade djur. Munken Hubert från klostret Saint-Hubert blev senare jägarnas skyddshelgon. Dagens Blodhund tros vara identisk med hans ras som kom till England med nomaderna under 1000-talet.

Populära kennlar