Lapsk vallhund

Lapsk vallhund

Spetsar och raser av urhundstyp
Vikt
26 - 30 kg
26 - 30 kg
Mankhöjd
50 - 51 cm
45 - 46 cm
Livslängd
11 - 15 år
 

Introduktion

Lapsk vallhund är en renvallande spets som har funnits på Nordkalotten sedan lång tid tillbaka. Samerna har under flera århundraden använt hundar liknande lapsk vallhund som renvallare. Upptagningen till rasen påbörjades redan under 1950-talet, då de nutida raserna finsk lapphund och lapsk vallhund ännu ansågs vara samma ras. Lapsk vallhund blev en egen ras 1966 eftersom man hade konstaterat att det fanns två olika typer av hundar, som bland annat skiljde sig åt i kroppsbyggnad och hårlag.

Historia

...

Utseende

...

Karaktär

...

Hälsa

...

Skötsel

...